Languages

Obavijesti

15.12.14 - 17:16
Javna obrana završnog rada studenta Frane Perića na temu, Topografija kasnosrednjovjekovnih arheoloških lokaliteta na području zapadne Hercegovine, održat će se u četvrtak 18. prosinca sa početkom u 09:30h (dvorana 83.).Povjerenstvo:Doc. dr. sc....
15.12.14 - 17:10
Doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić je najavio dolazak za četvrtak, 18. prosinca u 09:30h. Tom prilikom održat će se javne obrane završnih radova (studenti Frano Perić i Josipa Penava), a nakon toga konzultacije!
10.12.14 - 10:10
Javna obrana diplomskog rada studenta Marija Jurića na temu Gornji paleolitik i mezolitik jugoistočne Europe s osvrtom na prostor Bosne i Hercegovine, održat će se u ponedjeljak 15. prosinca, s početkom u 10:00h, dvorana 83.Povjerenstvo:1...
10.12.14 - 10:04
Doc. dr. sc. Josipa Baraka Perica održat će predavanja u 11. prosinca (četvrtak) sa početkom u 12:00h (uč. 25).
09.12.14 - 17:31
Doc. dr. sc. Dario Vujević održat će predavanja iz kolegija Paleolitik i mezolitik u ponedjeljak 15. prosinca s početkom u 09:30h. O eventualnim promjenama biti ćete pravovremeno obaviješteni! 
08.12.14 - 20:47
Predavanja iz kolegija Grčka kultura i civilizacija neće se održati prema rasporedu (u srijedu, 10.12.2014.), nego u petak, 12.12.2014. u 11 sati (ured 44).               ...

Pages

Studijske grupe