Languages

Logika 1 - odgoda vježbi

Vježbe iz kolegija Logika 1 neće se održati u redovnom terminu u srijedu 22. 4. 2015.

Nadoknada vježbi održati će se u petak 24. 4. 2015. u 15h.

Studijske grupe