Languages

Logika 1 - rezultati kolokvija 1

Alilović Denis 6,25
Barišić Drago 12
Bašić Kristina  14
Boškić Ljubica  10
Bošković Duško 3
Ćurčić Antonia 9,5
Drmić Katarina  9
Ereš  Josip  8,75
Grizelj Marinka 6
Kelava Ivan  16,25
Kožul Eugen  15
Marijanović Marko  7,5
Penava Drina  15,25
Skoko Franjo  14,75
Šakota Katarina  7,5
Veraja Toni 6,25
Volarević Marija 7,5

Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u četvrtak 23. 4. 2015. u 15:30h, ured 46.

Studijske grupe