Languages

Logika 1 - termin održavanja kolokvija 1

Prvi kolokvij iz kolegija Logika 1 održati će se u petak 17. 4. u 15h, učionica 27. 

Studijske grupe