Languages

Rezultati ispita iz kolegija Filozofija znanosti

FILOZOFIJA ZNANOSTI

PISMENI DIO ISPITA ODRŽAN 12.06.2014.

Položili:

1. Iva Čolak             3777/R

2. Ružica Perić       3701/R

3. Veselka Luburić

4. Iva Bilić               3768/R

5. Jelena Batinić  2931/R

6. Anđa Baković    3818/R

 

Datum usmenog dijela  ispita i upis ocjena biti će naknadno objavljeni.

Studijske grupe