Languages

Zoran pervan - odgoda nastave

Nastava predviđena za srijedu 29. 4. 2015. kod asistenta Zorana Pervana neće se održati zbog bolesti predavača.

Termin nadoknade biti će naknadno oglašen

Studijske grupe