Languages

Rezultati ispita iz HSJ (16.6.2014.)

REZULTATI ISPITA IZ HSJ održanih 16. lipnja  2014.

Sljedeći su studenti položili ispite:

Sintaksa:
Ime i prezime                                                   ostvareni rezultat %
                                             
Lucija Lovrić                                        53,06
Matea Ramljak                                     52,22
Patricija Šimunić                                  52,18

Leksikologija:

4.     Ivana Bušić                                          55,23

Tea Drinovac                                       55,18
Ljiljana Paponja                                   53,02
Ivana Kovčo                                        52,02
Monika Zadro                                      52,00

Zavisnosložena rečenica
Sandra Cvitković                                 51,00

Frazeologija

Marija Đolo                                          83,56
Andrea Perić                                        53,46
Nikola Soldo                                       52,03
Andrea Kovačević                                51,00

Tvorba riječi

Ana Čalaga                                        94,33
Monika Karamatić                             86,53                        
Katarina Pezo                                    77,35
Mihaela Pejčinović                            76,03
Natalija Čović                                    64,15
Antonija Čikeš                                   56,60
Sandra Zovko                                    56,60

Uvid u testove i upis ocjena održat će se 17. lipnja 2014. (utorak) u 15,30 sati u sobi 47.

Mostar 17. lipnja 2014.

Studijske grupe