Languages

Obavijesti

04.11.21 - 15:22
Oglas za obranu završnog rada studenta Tomislava Vidovića možete pogledati na poveznici.
27.10.21 - 14:42
Oglas o obrani završnog rada studenta Luke Lažeta možete pogledati na poveznici.
20.10.21 - 12:05
Javna obrana završnog rada studentice Antonele Rojnice pod mentorstvom doc. dr. sc. Vlatke Štimac Ljubas održat će se 21.10.2021. u 10:30 sati putem Google Meet alata. Poveznica za pristup: meet.google.com/shs-vtkq-yqu
20.10.21 - 12:03
Javna obrana diplomskog rada studenta Ivana Džoića pod mentorstvom prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović održat će se 22.10.2021. u 13:00 sati putem Google Meet alata. Poveznica za pristup: https://meet.google.com/guc-pbyv-hou 
19.10.21 - 13:56
Oglas o obrani diplomskog rada studenta Ivana Džoića možete vidjeti na poveznici.
18.10.21 - 11:31
Oglas o obrani završnog rada studentice Antonele Rojnice možete pogledati na poveznici.

Pages

Studijske grupe