Pristup javnoj obrani završnog rada studentice Ive Zidar

Javna obrana završnog rada studentice Ive Zidar pod mentorstvom prof. dr. sc. Andree Miljko održat će se 11.09.2023. u 11:00 sati putem Google Meet alata. 

Poveznica za pristup je na sljedećem link-u.

Studijske grupe