Languages

Latinski jezik 1 - rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija „Latinski jezik (talijanski jezik i književnost)1“,

održanog 20. travnja 2015.

 

Položila:

Marija Nicole Đuka.

Upis ocjene bit će u ponedjeljak,  27. travnja 2015., u 10:00 sati (ured 44).

Studijske grupe