Languages

Latinski jezik 2 - termin kolokvija

Prvi kolokvij iz kolegija „Latinski jezik 2“ održat će se u srijedu, 27. svibnja 2015., u 18:00 sati (amfiteatar 12).

 

doc. dr. sc. Luciana Boban/Jelena Ostojić, asist.

 

Studijske grupe