Languages

Latinski jezik (Pravni fakultet)

Rezultati ispita iz kolegija Latinski jezik (Pravni fakultet), održanog 4. 4. 2016.

 

 

Položili:

Ivanković, Miro

Rajić, Marija

 

Studenti mogu doći na upis u četvrtak, u 13:00 sati (ured 44).

Studijske grupe