Languages

Lektira 1 i Translacija 1 - raspored

 

Vježbe iz kolegija Lektira 1 i Translacija 1 održat će se prema rasporedu:

7. 12. 2015.

12:15-14:45 Translacija 1 (uč. 31)

15:00- 17:30 Lektira 1 (uč. 31)

8. 12. 2015.

8:00-10:30 Lektira 1

10:30-13:00 Translacija 1

9. 12. 2015.

8:00-10:30 Lektira 1

10:30-13:00 Translacija 1

10. 12. 2015.

8:00-10:30 Lektira 1

10:30-13:00 Translacija 1

11. 12. 2015.

8:00-10:30 Lektira 1

10:30-13:00 Translacija 1

12. 12. 2015.

8:00-10:30 Lektira 1

10:30-13:00 Translacija 1

 

Studijske grupe