Languages

Odgoda predavanja iz kolegija Antička mitologija

Odgađa se predavanje iz kolegija Antička mitologija, koje se trebalo održati 16.3.2015. god. u 14 sati.

Termin nadoknade bit će objavljen naknadno.

doc. dr. sc. Luciana Boban

Studijske grupe