Languages

Predavanja kod doc. dr. sc. Jadranke Bagarić

ČETVRTA SESIJA ZIMSKOGA SEMESTRA 2016./17.

 

LEKTIRA 1

Ponedjeljak,       09.01.17.   10:00-12:15

Utorak,               10.01.17.   10:00-12:15

Srijeda,               11.01.17.   13:00-15:15

Četvrtak,            12.01.17.   10:00-12:15

Petak,                 13.01.17.   13:00-15:15

 

TRANSLACIJA 1

Ponedjeljak,       09.01.17.   13:00-15:15

Utorak,               10.01.17.   13:00-15:15

Srijeda,               11.01.17.   10:00-12:15

Četvrtak,            12.01.17.   13:00-15:15

Petak,                 13.01.17.   10:00-12:15

 

Kolokvij iz kolegija Lektira 1 i Translacija 1 pisat će se u srijedu, 11. siječnja od 15:00-16:30.

Svi usmeni ispiti održat će se u četvrtak, 12. siječnja s početkom u 15:00.

Brojevi dvorana bit će naknadno objavljeni.

 

Studijske grupe