Languages

Predavanja kod prof. Bagarić

Profesorica Jadranka Bagarić održat će nastavu od 4. do 14. svibnja 2016. prema rasporedu:

Srijeda, 4. svibnja:

4.5.16    10:00-13:15        Sintaksa i Lektira 2

Od 15:00                             Translacija 2

Ostala predavanja održat će prema dogovoru s profesoricom.

Studijske grupe