Languages

Predavanja kod prof. Knezovića

Profesor Knezović će održati predavanja prema rasporedu:

 

- srijeda (27. 5. 2015.) 8 - 10 sintaksa; 10-12 rimska književnost; 12-14 poezija

- četvrtak (28. 5. 2015) 8 - 10 sintaksa; 10-12 rimska književnost; 12-14 poezija

- petak (29. 5. 2015) 8-10 rimska književnost.

U četvrtak (28. 5. 2015), u 14:15 sati, bit će razgovor sa studentima 4/5. god. koji su slušali zlatni vijek.

 

Studijske grupe