Languages

Rezultati ispita iz Latinskog jezika (Pravni fakultet)

Rezultati ispita/kolokvija iz Latinskog jezika (Pravni fakultet) održanog 1. veljače 2016.

 

Drugi kolovij su položili:

Crnjac, Slaven

Glavinić, Anita

Šušac, Marijana

Vukojević, Marija

 

Cijeli ispit nije položio nitko.

Upis ocjena bit će naknadno objavljen. 

Svi studenti koji su položili preko kolokvija ili na ispitu mogu polagati ispit iz Rimskog prava.

doc. dr. sc. Luciana Boban

 

Studijske grupe