Languages

Rezultati ispita - Latinski jezik (opći) 1

Rezultati ispita iz kolegija „Latinski jezik 1 (opći kolegij)“,

održanog 31. 8. 2015.

 

Student Ivan Božić se poziva na usmeni dio ispita u ponedjeljak, 7. rujna 2015 u 9:00 sati.

 

 

doc. dr. sc. Luciana Boban/Jelena Ostojić, asist.

Studijske grupe