Languages

Rezultati kolokvija iz Latinskog jezika (Pravni fakultet)

Rezultati ponovljenog prvog kolokvija iz Latinskog jezika (Pravni fakultet), održanog 18.12.2015.

Položili su:

Herceg, Valerija

Knezović, Igor

Rezo, Matea

Šušac, Marijana

Vukojević, Marija

Uvid u radove bit će u terminu predavanja.

doc. dr. sc. Luciana Boban

 

Studijske grupe