Languages

Vježbe iz Lektire 1 i Translacije 1

Vježbe iz kolegija Lektira 1 i Translacija 1 održat će se prema rasporedu:

ponedjeljak, 18. 1., od 15:00 Lektira 1 (uč. 306, FPMOZ)

                               od 17:30 Translacija 1 (uč. 306, FPMOZ)

utorak, 19. 1., od 8:00 Lektira 1 (uč. 29)

                       od 10:30 Translacija 1 (uč. 29)

srijeda, 20. 1., od 8:00 Lektira 1 (uč. 23)

                        od 11:00 Translacija 1 (uč. 25)

 

Studijske grupe