Languages

Vježbe iz Lektire 2 i Translacije 2

Vježbe iz kolegija "Lektira 2" i "Translacija 2" održat će se prema sljedećem rasporedu:

25. 5. 2015.

14:00-15:30 Lektira 2  (uč. 22)

16:00-17:30 Translacija 2

26. 5. 2015.

8:30-10:45 Translacija 2 (uč. 31)

11:00- 12:30 Lektira 2  (uč. 31)

27. 5. 2015.

9:30- 11: 45 Translacija 2

12:00- 13:30 Lektira 2

28. 5. 2015.

9:30- 11: 45 Translacija 2

12:00- 13:30 Lektira 2

29. 5. 2015.

9:30- 11: 45 Translacija 2

12:00- 13:30 Lektira 2

30. 5. 2015.

8:30-10:00 Translacija 2

10:00-11:30 Lektira 2

1.6. 2015.

8:30-10:45 Lektira 2 

11:00-12:30 Translacija 2

2. 6. 2015.

8:30-10:45 Translacija 2

11:00- 12:30 Lektira 2 

3. 6. 2015.

8:30-10:45 Translacija 2

11:00- 12:30 Lektira 2

5. 6. 2015.

8:30-10:00 Translacija 2

10:00-11:30 Lektira 2

Studijske grupe