Languages

Kolokviji iz Latinskog jezika

Ponovljeni kolokvij iz kolegija Latinski jezik održat će se u petak, 13.1.,u 14:00 (amf. 21).

 

Doc. dr. sc. Luciana Boban/J. Jurčić

Studijske grupe