Languages

Latinski jezik (logopedija)

Rezultati ispita iz kolegija „Latinski jezik (logopedija)“ održanog 21. travnja 2016.

 

Položili su:

Jurić, Marko

Sekić, Nikolina

Upis ocjena bit će naknadno objavljen u lipnju.

doc. dr. sc. Luciana Boban/Jelena Ostojić, asist.

Studijske grupe