Languages

Latinski jezik - rezultati drugog kolokvija

Rezultati drugog kolokvija iz kolegija „Latinski jezik“ održanog 29. siječnja 2016.

Položili su:

Altaga, Anđela

Baković, Anica

Bošnjak, Anđela

Bubalo Ana

Čerkez, Jelena

Čolak, Anamarija

Čolak, Maja

Čulina, Matea

Ćorić, Jelena

Fazlić, Adna

Jurković, Mladenka

Kalfić, Ivana

Katura, Paula

Kljajo, Andrea

Kolobara, Ana

Kurtović, Gabrijela

Lasić, Ivona

Lasić, Maja

Lončar, Marija

Martinović, Andrea

Mioč, Patricia

Mišetić, Antonija

Mustapić, Marija

Ostojić, Andrea

Palameta, Josip

Pandža, Sanja

Pavković, Doris

Pavlović, Ivana

Pavlović, Marijana

Perutina, Katarina

Petrović, Ivona

Pleština, Hana

Pokrajčić, Marija

Radat, Matea

Rajič, Ivana

Ramljak, Daniela

Ravlić, David

Rozić, Doris

Stejpanović, Matea

Šain, Danijela

Šantić, Antonela

Šunjić, Ana Marija

Talić, Ivana

Tanović, Merima

Vila, Andrea

Vukoja, Nikolina

Vukojević, Matija

Zovko, Ana

 

 

 

doc. dr. sc. L. Boban/ J. Ostojić

 

Studijske grupe