Languages

Nadoknada iz kolegija Latinski jezik

Nadoknada predavanja iz kolegija Latinski jezik održat će se u ponedjeljak, 23. 1. 2017., u 8:00 sati (amfiteatar 12). Kolokviji će biti u istom tjednu, u petak, 27. 1. 2017., u 12:00 sati (amfiteatar Sokrat).

Doc. dr. sc. Luciana Boban/J. Jurčić, v. asist.

Studijske grupe