Languages

Osnove filozofije - rezultati ispita održanog 21. 2. 2017.

Ispit iz kolegija Osnove filozofije održan 21. 2. 2017. položili su sljedeći studenti.

Bodovno stanje i ocjene svi studenti koji su položili mogu vidjeti na Google disku.

Upis ocjene održati će se u utorak, 13. 2. 2017. u 11h.

U isto vrijeme svi studenti mogu vidjeti svoje radove.

Studijske grupe