Languages

Osnove filozofije - rezultati ispita održanog 30. 8. 2016.

Ispit iz kolegija Osnove filozofije održan 30. 8. 2016. položili su:

Grubeša Katarina

Jurina Marina

Upis ocjena održati će se u ponedjeljak 5. 9. 2016. u 11:00h.

U ovom terminu svi studenti mogu vidjeti svoje radove.

Studijske grupe