Languages

Osnove filozofije - rezutati ispita održanog 14. 6. 2016.

Ispit iz kolegija Osnove filozofije održan 14. 6. 2016. položili su:

Bilić Anđa
Gardavski Karla
Martinović Andrea
Vodanović Laura

 

Upis ocjena održati će se u ponedjeljak 20. 6. 2016. u 12:00h.

U ovom terminu svi studenti mogu vidjeti svoje radove.

Studijske grupe