Languages

Raspored predavanja iz kolegija Osnove psihologije (I. godina studija)

Predavanja iz kolegija Osnove psihologije održat će se u sljedećim  terminima:

10.10. 2016. s početkom u 13.00h (amfiteatar Sokrat)

12.10. 2016. s početkom u 08.00h (amfiteatar 21)

13.10. 2016. s početkom u 09.45h (amfiteatar 12)

14.10. 2016. s početkom u 08.00h (amfiteatar 12)

Studijske grupe