Languages

Rezultati ispita iz kolegija Osnove psihologije (24.02.2016.)

Rezultati II. roka iz kolegija Osnove psihologije, održanog 24.02.2016. godine.

Ispit iz navedenoga kolegija položili su sljedeći studenti:

 

Prezime

Ime

Bazina,

Monika

Kljajo,

Andrea

Martinović,

Andrea

Radoš,

Nikolina

Čulina,

Matea

Kežić,

Marija

Boto,

Petra

Galić,

Anna Dragica

Ramljak,

Daniela

Sekić,

Nikolina

Vukojević,

Matija

Zadro,

Ljubo

Zovko,

Ana

Talić,

Ivana

Baković,

Anica

Kalfić,

Ivana

Pavković,

Doris

Pokrajčić,

Marija

Mioč,

Patricia

Pandža,

Sanja

Grbeša,

Katarina

Lasić,

Ivona

Madžar,

Lucija

Lončar,

Marija

Stjepanović,

Matea

Marić,

Marija

 

Studijske grupe