Languages

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Informatika (prvi rok)

Rezultati pismenog dijela ispita nalaze se na google disku.

Uvid u radove održat će se u ponedjeljak u 9 sati.

Upis ocjena održat će se nakon drugog ispitnog roka, termin će biti objavljen naknadno.

Polaganje praktičnog dijela za studente koji nisu položili praktični dio održat će se nakon drugog ispitnog roka, termin će biti objavljen naknadno.

Studijske grupe