Languages

Dekanski ispitni rokovi

ODNOSI S JAVNOŠĆU 

DEKANSKI ISPITNI ROK AKADEMSKE 2015./2016. GODINE

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

I. GODINA

 

Kolegij

dekanski ispitni rok

Komunikologija

29. 9. u 10:00h

Osnove upravljanja

3. 10. u 13:00h

Informatika

30. 9. u 10:00h

Znanstvena metodologija

28. 9. u 14:00h

Engleski jezik 1

28. 9. u 16:00h

Njemački jezik 1

4. 10. u 10:00h

Uvod u politologiju

27. 9. u 09:00h

Osnove sociologije

 29. 9. u 10:00h

Uvod u odnose s javnošću

4. 10. u 13:00h

Medijski sustavi

30. 9. u 11:00h

Osnove marketinga

4. 10. u 12:00h

Jezična kultura

3. 10. u 09:00h

Engleski jezik 2

28. 9. u 16:00h

Njemački jezik 2

4. 10. u 10:00h

Sociologija medija

29. 9. u 10:00h

Uvod u psihologiju

30. 9. u 17:00h

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

II. GODINA

 

                               Kolegij

dekanski ispitni rok

Filozofska antropologija i etika        

30. 9. u 17:00h

Politička psihologija

4.10. u 16:00h

Javnost i javno mišljenje

30.9. u 17:00h

Elektronički mediji

4. 10. u 8:30h

Konvergencija medija

30. 9. u 12:00h

Upravljanje projektima

3. 10. u 13:00h

Pregled povijesti filozofije

4. 10. u 08:00h

Interni odnosi s javnošću

  3. 10. u 10:00h

Krizno komuniciranje

4. 10. u 13:00h

Odnosi s medijima i glasnogovorništvo

30. 9. u 11:00h

Interkulturalno komuniciranje

29. 9. u 10:30h

Portali i društvene mreže

3. 10. u 12:00h

Retorika

30. 9. u 12:00h

Javnost i okoliš

4. 10. u 12:00h

 

 

 

Studijske grupe