Languages

Interkulturalno komuniciranje-rezultati ispita

INTERKULTURALNO KOMUNICIRANJE

OJ II. god.

Rezultati pismenoga ispita (30. 6. 2016.)

 

 

Položili su :

 

  1.  Luka Čuljak
  2. Martina Sičaja
  3. Gregor Kralj
  4. Barbara Bandur
  5. Katarina Klinac
  6. Marina Zelić
  7. Marija Bošnjak
  8. Ivana Boban
  9. Ivana Brkić

 

 

Usmeni dio ispita  utorak 5. 7. 2016. u 10.00h, ured br. 53.

Studijske grupe