Languages

Javni nastupi - termini predavanja

Predavanja iz kolegija Javni nastupi (Oj III. god.), održati će se prema  slijedećem rasporedu:

petak 24.  3.  od 12.00 do 15.00h uč. br.  23.;

subota 25.  3.  od  09.00 do 12:30h uč. br.  23.

Studijske grupe