Languages

Javni nastupi - termini predavanja

Predavanja iz kolegija Javni nastupi (Oj III. god.), održati će se prema  slijedećem rasporedu:

utorak  11.  4.  od 17.00 do 20.30h uč. br.  24.;

srijeda  12.  4.  od  09.00 do 12:30h uč. br.  24.

Studijske grupe