Languages

Javnost i okoliš-rezultati

 

   

   Mostar, 15. Rujna  2016.

 

 

Izvješće s održanog ispita „Javnost i okoliš“

 

 

 

Prezime i ime

Broj indeks-a

Ocjena

DIJANA LASIĆ

6492

5

ANA MARIJA VIDOVIĆ

6376

4

GABRIJELA JARAK

6507

4

DORIS KAPETANOVIĆ

6096

3

MARKO VRLJIĆ

6370

3

ANDREA RAGUŽ

5260

2

ANTE VUKŠIĆ

6365

2

ANA TADIĆ

1424

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 *Upis ocjena bit će naknadno objavljen.

 

Predmetni nastavnik

 

prof.dr.sc. Nevenko Herceg

Studijske grupe