Languages

Jesenski ispitni rokovi

ODNOSI S JAVNOŠĆU 

JESENSKI ISPITNI ROK AKADEMSKE 2015./2016. GODINE

 

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

I. GODINA

 

Kolegij

Jesenski redoviti ispitni rok

Komunikologija

8. 9 u 10:00h

22. 9. u 10:00h

Osnove upravljanja

1. 9. u 13:00h

22. 9. u 13:00h

Informatika

31. 8. u 10:00h

28. 9. u 10:00h

Znanstvena metodologija

5. 9. u 14:00h

19. 9. u 14:00h

Engleski jezik 1

 9. 9. u 15:00h

23. 9. u 15:00h

Njemački jezik 1

6. 9. u 09:00h

21. 9. u 09.00h

Uvod u politologiju

7.  9. u 10:00h

21. 9. u 10.00h

Osnove sociologije

5. 9. u 11:00h

19. 9. u 11:00h

Uvod u odnose s javnošću

6. 9 u 12:00h

20. 9. u 12:00h

Medijski sustavi

14. 9. u 14.00h

28. 9. u 14:00h

Osnove marketinga

29.8. u 10:00h

12.9. u 10:00h

Jezična kultura

7. 9. u 09:00h

21. 9. u 09:00h

Engleski jezik 2

 9. 9. u 15:00h

23. 9. u 15:00h

Njemački jezik 2

6. 9. u 09:00h

21. 9. u 09.00h

Sociologija medija

 5. 9. u 12:00h

 19. 9. u 12:00h

Uvod u psihologiju

14. 9. u  12:00h

28. 9. u 12:00h.

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

II. GODINA

 

                               Kolegij

Jesenski redoviti ispitni rok

Filozofska antropologija i etika        

5. 9. u 10:00h

19. 9. u 10:00h

Politička psihologija

6. 9. u 08:00h

20. 9. u 08:00h

Javnost i javno mišljenje

7.9. u 15:00h

21.9. u 15:00h

Elektronički mediji

9.9. u 11:00h

23.9.u 11:00h

Konvergencija medija

2. 9. u 12:00h

16. 9. u 12:00h

Upravljanje projektima

2. 9. u 13:00h

23. 9. u 13:00h

Pregled povijesti filozofije

5. 9. u 08:00h

19. 9. u 08:00h

Interni odnosi s javnošću

 29.8. u 09:00h

 12. 9. u 09:00h

Krizno komuniciranje

6. 9 u 10:00h

20. 9. u 10:00h

Odnosi s medijima i glasnogovorništvo

14. 9. u 15.00h

28. 9. u 15:00h

Interkulturalno komuniciranje

8. 9 u 10:00h

22. 9. u 10:00h

Portali i društvene mreže

13.9. u 17:00h

27.9. u 17:00h

Retorika

1. 9. u 12:00h

15. 9. u 12:00h

Javnost i okoliš

15. 9. u 13:00h

29. 9. u 13:00h

 

 

 

Studijske grupe