Languages

Kolegij Javni nastupi - termini predavanja

Predavanja iz kolegija Javni nastupi (Oj III. god.), održati će se prema  slijedećem rasporedu:

Petak 10. 3. od 12.00 do 15.00h uč. br.  28.;

Subota 11. 3. od 09.00 do 12:30h uč. br.  23.

Studijske grupe