Languages

Komunikologija-rezultati ispita

OJ  I. god.

Pismeni dio ispita iz kolegija KOMUNIKOLOGIJA (14. 6. 2016.)

položili su:

 

  1. Marija Raguž

 

 

 

 

 

Usmeni dio ispita utorak 21.6.2016. u 10.30h. ured br. 53

Studijske grupe