Languages

KOMUNIKOLOGIJA - rezultati kolokvija

 
Rezultati I. kolokvija
Odnosi s javnošću  I. god.
KOMUNIKOLOGIJA (12. 12. 2016.)
položili su:
 
1. Zdravka Šego
2. Matea Vidović
3. Domagoj Zelenika
4. Kristina Pjevac
5. Ivana Zadro
6. Emina Saračević
7. Ilijana Lovrić
8. Šima Rozić
9. Nikolina Šimunović
10. Sara Radić
11. Antonia Čavlina
12. Sanja Bevanda
13. Ivan Brajković
14. Nikolina Planinić
15. Gloria Petrović
16. Izabela Korda
17. Anja Markota
18. Tamara Ćešić
19. Valentin Jurković
20. Ivan Krišto
21. Andrea Krišto
22. Andrea Mandić
23. Nera Jovanović
24. Darija Mijatović
25. Katarina Lesko
26. Anđela Šošić
27. Ana Perković
28. Klara Bazina
29. Bože Soldo
30. Nikolina Turić
31. Marijana Karačić
32. Monika Perić
33. Andrea Vrančić
34. Maja Bevanda
35. Ana Ljuban
36. Marina Vidić
37. Mateo Marinović
38. Kristina Džidić
39. Helena Marličević
40. Radojka Ilić
 

Studijske grupe