Languages

Krizno komuniciranje - obavijest o predavanju

U utorak 22.3. u 10 h u amfiteatru Vjekoslav Kljajić, prof.dr.sc. Olivera Jurković će održati predavanje na temu  Pregovarački procesi i stilovi komuniciranja.

Studijske grupe