Languages

Obavijest o terminu predavanja-kolegij Osnove marketinga

Nastava na kolegiju Osnove marketinga za  I. godinu, ubuduće će se  održavati srijedom od 11:30-13:15 amfiteatar 12.
Promjena termina je na zahtjev studenata.

Studijske grupe