Languages

Odgoda predavanja - Pravni aspekti odnosa s javnošću

Predavanje iz kolegija Pravni aspekti odnosa s javnošću koje je trebalo biti održano u srijedu, 5. listopada, odgađa se. O datumu nadoknade bit ćete pravovremeno obaviješteni. 

Studijske grupe