Languages

ODNOSI S JAVNOŠĆU-IZVANREDNI ISPITNI ROK

ODNOSI S JAVNOŠĆU 

IZVANREDNI  ISPITNI ROK

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

I. GODINA

 

Kolegij

izvanredni ispitni rok

I. semestar

 

Komunikologija

29. 9. u 10.00h

Osnove upravljanja

30. 9. u 12.00h

Informatika

28. 9. u 10.00h

Znanstvena metodologija

28. 9. u 14.00h

Engleski jezik 1

29. 9. u 16.00h

Njemački jezik 1

30. 9. u 13.00h

Uvod u politologiju   

28. 9. u 10.30h

Osnove sociologije

      28. 9. u 09.00h

Britanska kultura i civilizacija

29. 9. u 11.00h

II. semestar

 

Uvod u odnose s javnošću

29. 9. u 12.00h

Medijski sustavi

30. 9. u 13.00h

Osnove marketinga   

                  30. 9. u 10.00h

Jezična kultura

29. 9. u 08.00h

IZMJENA!

Engleski jezik 2                     

 29. 9. u 16.00h

Njemački jezik 2

30. 9. u 13.00h

Sociologija medija

28. 9. u 09.00h

Uvod u psihologiju

30. 9. u 15.00h

 

Studijske grupe