Languages

ODNOSI S JAVNOŠĆU KALENDAR ISPITNIH ROKOVA AKADEMSKE 2014./2015. GODINE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ
I. GODINA

Kolegij

Jesenski redoviti ispitni rok

I. semestar

 

Komunikologija

1. 9. u 10.00h

 15. 9. u 10.00h

Osnove upravljanja

4. 9. u 10.00h

18. 9. u 10.00h

Informatika

26. 8. u 10.00h

9. 9. u 10.00h

Znanstvena metodologija

31. 8. u 14.00h

14. 9. u 14.00h

Engleski jezik 1

7. 9. u 13.00h

21. 9. u 13.00h

Njemački jezik 1

14. 9. u 09.00h

28.9.  u 09.00h

Uvod u politologiju   

3. 9. u 11.00h

24. 9. u 11.00h

Osnove sociologije

      3. 9. u 09.00h

      17. 9. u 09.00h

 

Britanska kultura i civilizacija

                   2.9. u 13.30h

 16.9. u 13.30h

II. semestar

 

Uvod u odnose s javnošću

1.  9. u 12.00h

15. 9. u 12.00h

Medijski sustavi

16. 9. u 13.00h

30. 9. u 13.00h

Osnove marketinga   

31. 8. u 10.00h

                   14. 9. u 10.00h

Jezična kultura

IZMJENA!

2. 9. u 08.00h

 16. 9. u 08.00h

Engleski jezik 2                     

 11. 9. u 11.00h

 25. 9. u 11.00h

Njemački jezik 2

14. 9. u 09.00h

28.9.  u 09.00h

Sociologija medija

3. 9. u 09.00h

17. 9. u 09.00h

 

Uvod u psihologiju

9. 9. u 12.00h

 23. 9. u 12.00h

 

Studijske grupe