Languages

ODNOSI S JAVNOŠĆU-TRAVANJSKI IZVANREDNI ISPITNI ROKOVI

ODNOSI S JAVNOŠĆU 

TRAVANJSKI  IZVANREDNI ISPITNI ROKOVI

AKADEMSKE 2015./2016. GODINE

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Naziv kolegija

Ispitni rok

Komunikologija

25. 4. u 10.00h

Osnove upravljanja

22. 4. u 10.00h

Informatika

18. 4. u 12.00h

Znanstvena metodologija

18. 4. u 17.00h

Engleski jezik 1

21. 4. u 13.00h

Njemački jezik 1

21. 4. u 09.00h

Uvod u politologiju

19. 4. u 09.00h

Osnove sociologije

18. 4. u 08.00h

Britanska kultura i civilizacija

IZMJENA!

18. 4. u 11.30h

Uvod u odnose s javnošću

19. 4. u 11.30h

Medijski sustavi

27. 4. u 11.30h

Osnove marketinga

20. 4.  u 13.00h

Jezična kultura

20. 4. u 10.30h

Engleski jezik 2

21. 4. u 13.00h

Njemački jezik 2

21. 4. u 09.00h

Sociologija medija

18. 4. u 08.00h

Uvod u psihologiju

20. 4. u 17.00h

Filozofska antropologija i etika

25. 4. u 10.00h

Politička psihologija

19. 4. u 08.00h

Javnost i javno mišljenje

22. 4. u 11.00h

Elektronički mediji

22. 4. u 10.00h

Konvergencija medija

22. 4. u 13.00h

Upravljanje projektima

29. 4. u 10.00h

Pregled povijesti filozofije

21. 4. u 09.00h

 

Studijske grupe