Languages

Oj u neprofitnim organizacijama-rezultati kolokvija

REZULTATI II. kolokvija

 Oj u neprofitnim organizacijama

 

 

 

Položili su:

 

1. Sanja Cvitković
2. Petra Lučić
3. Ivana Vidović
4. Dijana Lasić
5. Ivana Brkić
6. Ivana Boban

 

Usmeni dio ispita utorak  7. 2. 2017.  u 08,45h, ured br. 53.

Studijske grupe