Languages

Portali i društvene mreže

Svi studenti koji slušaju kolegij Portali i društvene mreže, a nisu dobili temu seminarskog rada, moraju se javiti na mail: mateo.jurcic@gmail.com najkasnije do petka 11.03.2016.godine.

Studijske grupe