Languages

Portali i društvene mreže

Studenti koji polažu kolegij Portali i društvene mreže dužni su, sukladno dogovoru, dostaviti svoje seminarske radove najkasnije do 04.04.2016.godine u 20h. 

Seminarske radove potrebno je postaviti na Google drive ( User: portaliidrustvenemreze  ; Password: kolegij2016 ) unutar mape Seminarski radovi, kao i poslati na mail: mateo.jurcic@gmail.com.

Raspored izlaganja seminarskih radova možete pronaći ovdje.

Za dodatna pitanja javite se asistentu Mateu Jurčiću na mail: mateo.jurcic@gmail.com

 

 

Studijske grupe